Skip to content

+421-(0)907-454-446

Čerpanie betónu na stavenisku vykonávajú spravidla mobilné betón-pumpy s dosahom ramena od 24 – 42 m.
Niekedy dochádza k situáciám, že betón-pumpa má nedostatočný dosah alebo nie je vhodný terén na vjazd, prípadne rameno pumpy nedovolí rozložiť elektrické vzdušné vedenie či strecha objektu.
Vtedy je vhodné použiť stabilne čerpadlo betónu, ktoré má minimálne požiadavky na rozkladací priestor a niekoľkonásobne väčší dosah. 

Betónovanie plotového základu a plotových tvárnic, napájacia vzdialenosť 85 m, nedostupný a premočený terén, Fintice

Betónovanie stropnej dosky vo výške 11 m, napájacia vzdialenosť 80 m, úzky dvor, nemožnosť rozloženia veľkej betón pumpy, Prešov

Adresa

Slánska 24, 082 52 Dulova Ves

Telefón

+421-(0)907-454-446

Call Now Button